1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

 • Tingimused kehtivad kliendi (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna www.jdpups.com (edaspidi e-pood) omaniku JD_PUPS OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poest toodete ostmisel tekkivate õigussuhete osas.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. TOOTED

 • Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
 • Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
 • E-poes kajastatud toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

3. TOODETE TELLIMINE

 • Kehtiva tellimuse aluseks on Ostja poolt nõuete kohaselt esitatud tellimus ja ettemaks tellitud kauba eest vastavalt Müüja esitatud tellimuse kinnitusele. Kui summa on laekunud Müüja arvelduskontole, asub Müüja tellimust täitma. Kui ostja ei ole kauba eest tasunud kolme päeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest, esitatud tellimus tühistatakse.
 • Müüja postitab tellitud kauba 1-3 tööpäeva jooksul alates raha laekumiseks Müüja arvelduskontole. Kui tellitud kaup ei asu laos või tellimuse täitmine mõnel muul põhjusel 1-3 tööpäeva jooksul ei õnnestu, teavitab Müüja sellest Ostjat. Müüja ei vastuta logistikapartnerite tekitatud viivituste eest kauba kättetoimetamisel Ostjani.

4. TOODETE EEST TASUMINE

 • Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
 • Toodete eest saate tasuda:
 • Läbi pangalinkide
 • Arve alusel
 • Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
 • Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
 • Maksete vahendajaks on Montonio Finance OÜ (registrikood 14557628), kellele Müüja edastab kliendi maksetega seonduvaid andmeid.

5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

 • Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Ostja valitud tarneviisile.
 • Pärast makse laekumist Müüja arvelduskontole komplekteerib e-pood www.jdpups.com tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul nind annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Seejärel toimetab logistikapartner toote Ostjani 1-3 tööpäeva jooksul v.a vääramatu jõu esinemisel või muude asjaolude tõttu, mille tekkimist ei saanud logistikapartner ette näha või ära hoida.
 • E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad rakenduvad tellimuse üleandmise hetkest logistikapartnerile.
 • Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 • Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.
 • Müüja ei vastuta kohaletoimetamisel tekkinud kahjustuste eest pakendile või tootele.

6. TAGASTAMISÕIGUS

 • Ostjal on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
 • Ostes e-poest, nõustub Ostja tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Näiteks on võimalik poes riideid ja aksessuaare selga proovida, kuid riietelt ega aksessuaaridelt ei tohi eemalada etikette, riided ei tohi olla proovimise tõttu määrdunud, katki ega mõne kõrvallõhna (suits, parfüüm vms) toimel rikutud. Seetõttu ei ole välistatud, et asja kahjustamisega on toote väärtus vähenenud nullini ning Müüjal on õigus küsida toote väärtuse vähenemise eest hüvitist.
 • Tagastatava kauba transpordikulud katab Ostja.
 • Kauba tagastamiseks palun täitke tagastusvorm, mis on kaasatud teie tellimusele ja saatke kaup tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Müüja tagastab tagastusavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel tagastusavalduse kättesaamisest kõik Ostja lepingu alusel saadud tasud. Müüjal on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Ostja on tagastanud toote või esitanud tõendi, et on toote tagasi saatnud.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 • Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 • Müüja ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuste eest.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Ostja annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aasdress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 • E-poel on õigus kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
 • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
 • Krüpteeritud andmeside pankade ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub e-poel ligipääs.

9. INTELLEKTUAALNE VARA JA SELLE KASUTAMINE

 • Kogu intellektuaalne vara www.jdpups.com veebilehel või sotsiaalmeedia lehtedel on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
 • Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massmeedias kasutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

10. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 • E-pood vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.
 • Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 • Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
 • Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad e-pood ja Ostja omavahel kokku. Parandamise kulud katab e-pood.
 • E-pood ei vastuta Ostja süül tootele tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@jdpups.ee pretension, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • Ostjal on õigus nõuda e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Lisaks on Ostjal asja lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist ning e-poe poolse rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

11. TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

 • Kui e-pood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus e-poe poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.